Type in Malayalam CLICK HERE

photo
JPMNEWS.com
joychenputhukulam.com
ജോയിച്ചൻപുതുക്കുളം.കോം

Phone  :  847 390 7836

Cell      :  847 345 0233Comments


Dr.
by Chereian Mathew, Florida on 2016-11-03 18:40:48 pm
It is always good to see articles by my old friend, Thomas Phillip. Regardless who will be elected president , American foreign policy will pretty much continue as it has been. There is a say that people deserve the government they get. If we want better government we have to get involved.


Realtor/ CPhT?/Interpreter
by GUPTAN S NAIR, Chandr=Az on 2016-02-04 01:47:49 am
Good comments


Mr.
by Raveendran Narayanan, New York on 2016-01-25 12:24:43 pm
Dear Joychan Puthukulam, Happy birthday to you from Sarva Kala Vallabhan Group (1,367 Members) Also I am appreciating your kindness and Humanitarian activities like making a banner advertisement of Fashsion Designer "ANAND JON" & all events beautifull PHOTOS. I am feeling as if I am in those Events and Entetinments. I am also thankful for publishing the following Article which is now around the World. http://joychenputhukulam.com/newsMore.php?newsId=37630 Raveendran Narayanan


kavitha
by Anandavalli chandran, Mumbai on 2016-01-08 04:40:45 am
manassaliyikkunna kavitha.


sun cant be set aside
by georgemandy, kanakamala.thrissur.kerala on 2015-08-29 19:18:23 pm
Good one.go on. Kuyiladan my friendly neighbour.a good companion from childhood. Let big victories come to u all From the previlage of GOC a msg.in the hands of modern hamsam of IT


RN, BSN, PCCN
by LILLY THOMAS, Florida on 2015-08-16 05:21:32 am
Thank you Latha, More to stand up for these type of criticism. "Often people that criticize other's life are usually the same people that don't know the price others paid to get where you are today." " Every man is guilty of all the good he didn't do." Voltair.


Atom Bombs
by RAJAN THARAYASSERY, Abu Dhabi on 2015-05-06 03:42:55 am
Very Informative. It's a very rare writing about the Atom bombs in Malayalam with such a beautiful way of decriptions. Thanks a lot dear Sunil. Keep going.....all the best.


REALTOR/PTCB_CPhT, INTERPRETER<
by GUPTAN NAIR, ARIZONA
REALLY A TOUCHING STORY


ZP7C
by ugg sale uk, http://www.trinityschoolrochester.co.uk/about.php on 2014-11-19 01:54:21 am
Can any one differentiate me that is there any on the net way for Web optimization,because I appetite to study more concerning SEO. ugg sale uk http://www.trinityschoolrochester.co.uk/about.php


Pastor
by Pastor Yohannan Mathew, Glenview, IL on 2014-09-29 22:13:27 pm
Congratulations Thelma Kollam


Mr.
by RAVEENDRAN NARAYANAN, NEW YORK on 2014-07-26 03:43:13 am
Continuing research on Praveen Varughes MURDER indicating that CHANCES ARE THERE FOR DOUBLE MURDER. A LADY (Deciple of Pope FRANCIS & DALAI LAMA) TAGGED A PHOTO OF A WHITE GUY DURING FEBRUARY 14, 2014, that is two days disappearance of PRAVIN VARUGHES. Hoping that LADY is no more. This investigations will cost more efforts and money. PHOTOS OF THREE CULPRITS are at hand. Nobody funded this investigations. For more work and reporting these maters to authorities need more funds. Raveendran Narayanan


Mis use of Social media
by C K VARGHESE, Bhopal on 2014-07-22 23:56:12 pm
Facebook പോലെയുള്ള social media മത വിദ്വേഷം പ്രച്ചരിപ്പിക്കനുപയോഗിക്കുന്ന പ്രവണത തെറ്റാണു ഇതു വിവേകമുള്ള മലയാളികള് മുഖവിലക്കെടുക്കുകയില്ലെന്നു തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്തായാലും Shri ജോയ് യുടെ മറുപടി തികച്ചും അനുയുക്തമാണ് !!


congratulations
by Agnes Mathew, Chicago on 2014-06-14 05:07:02 am
Joychaya,Congratulations for the great work. Pictures are very beautiful. May God bless you.


Congratulations
by Saji Karimpanoor, USA on 2014-06-05 11:31:02 am
Dear Mr. Thomas Koshy, congratulations on this success! The entire Malayalee community is very proud of your success and wishes you all the best


Mr.
by Sunil M S, North Paravur on 2014-06-04 06:04:22 am
Congratulations, Thelma.


SISTERS
by C.S.Sankara Warrier, Thrissur on 2014-05-07 05:16:13 am
nanma niRanja oru. lEkhanam. css


REFORM THE CHURCH
by thomas koovalloor, United States on 2014-01-28 08:20:00 am
I really appreciate Mr. Cherian Jacob for writing such an eye opening article at this time of the season, where so many fights are going on in many Christian Churches.Now is the time for the church leaders to think about a total reform, a transformation, in their attitude. After all, the leaders should become servants, then only they can claim that they are real Christians.


Happy Birthday
by DR. Roy P. Thomas, Chicago on 2013-12-17 19:01:27 pm
Dear Joychen, Our love and best wishes on your Birthday. Our community is very much indebted to you for your great selfless services. You have proved by your example how one man can help and make a big difference in the service of a community. We pray to God to give you happy, healthy, and prosperous years in the service of our community in North America. With warm regards, Dr. Roy P. Thomas


അസലായിരിക്കുന്നു
by Ebi makkappuzha, dallas on 2013-12-01 06:05:38 am
നേതാക്കളെ കണ്ണുമടച്ചു വിശ്വസിക്കുകയും അവർക്കു ഹോശന്ന പടി നടക്കുന്നവരും വിസിറ്റിങ്ങിനു വരുമ്പോൾ ഡോളർ വരി കൊടുക്കുന്നവരും ചിന്തിക്കുവാൻ സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. മൊയ്‌തീന്‍ പുത്തന്‍ചിറയുടെ ലേഖനം അസലായിരിക്കുന്നു. --മക്കപ്പുഴ--

visiting visa
by james, chicago on 2014-02-07 08:15:55 am
I like Mr. Moytheen's news writings, good job and keep it up


POEM
by thomas koovalloor, United States on 2013-11-21 18:27:20 pm
Dear Poet Elcy Yohannan Sankarathil, I really enjoyed the meaningful poem. I hope and pray that you could write many many poems like this for our generation. Thomas Koovalloor


TOUCHING STORY
by Joseph Rolphy V.A, Kochi on 2013-11-10 06:57:32 am
REALLY TOUCHING STORY....I WILL SHARE WITH MY FRIENDS...


Post A Comment
Name
Email
Location
Title
Comment
Security Code :  
Reload Image Reload for a new code